Prosjekter

Les om våre prosjekter

Helgelandsrådet er engasjert i en rekke prosjekter, både egne og via andre aktører.

Retningslinjer for tildeling av fondsmidler
 • 03/02/2023 - Helgelandsrådet
  KVU Nord-Norge

  KVU for transportløsninger i Nord-Norge skal legge grunnlaget for framtidens transportsystemer i Nord-Norge. All transport, både veg, jernbane, sjøfart og luftfart inngår i utredningen. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å lede arbeidet. Helgelandsrådet deltar i politisk samrådsgruppe gjennom leder i samferdelsutvalget Ivan Haugland. 

  Les mer
 • 27/01/2022 - Helgelandsrådet
  Samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov

  Helgelandsrådet har vært partner i et forprosjekt i regi av Nordlandsforskning som har undersøkt muligheter og utfordringer for samordning av ulike transportbehov i Nordland og Arkhangelsk-regionen. 

  Les mer
 • 25/11/2020 - Helgelandsrådet
  Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland

  Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland er nå under etablering med planlagt oppstart høsten 2021. Dette som resultat av et godt og tett samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland i regi av Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd.

  Les mer
 • Foto: Terje Rakke, Nordic Life
  28/09/2020 - Helgelandsrådet
  Skape en attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet - Fastlandsforbindelse Dønna / Herøy - Alstahaug

  Herøy og Dønna med til sammen 3 400 innbyggere er et av de største øysamfunnene i landet uten fastlandsforbindelse. Prosjektet skal arbeide for å styrke regionen gjennom å følge opp KVU'en for nye transportløsninger Dønna / Herøy - Alstahaug. 

  Les mer
 • 28/09/2020 - Helgelandsrådet
  Helgelandssykehuset 2025 - Konseptfasen

  Kommunene i Helgelandsrådet har siden januar 2019 stått sammen i prosessene rundt Helgelandssykehuset 2025. Det har blitt utarbeidet en felles plattform for samarbeid der pasientens tilgang på framtidens spesialisthelsetjenester har vært hovedfokus.

  Les mer
 • 28/09/2020 - Helgelandsrådet
  Fergefri forbindelse Fv17 Brønnøysund - Sandnessjøen

  Prosjektet skal innhente ny kunnskap om hvordan strekningen Brønnøysund - Sandnessjøen kan bli fergefri. Strekningen har en lengde på 68 km og 2 fergesamband. 

  Les mer
 • 14/02/2020 - Helgeland Interkommunalt Politisk Råd
  Kommunestruktur

  Kommunene Alstahaug, Dønna, Leirfjord, Herøy og Vefsn har vedtatt å gå sammen i et ”kommunestrukturprosjekt”

  I prosjektet er det utabeidet en rapport av TelemarkforskningenProsjektstyret har vedtatt at det skal utredes 4 alternativ.

  Les mer
 • 14/02/2020 - Helgeland Interkommunalt Politisk Råd
  Næringslivets syn på regionsenterutvikling

  Helgeland Regionråd har i samarbeid med Nordland fylkeskommune gjennomført prosjektet “Næringslivets syn på regionsenterutvikling”.

  Les mer