Prosjekter

Les om våre prosjekter

Helgelandsrådet er engasjert i en rekke prosjekter, både egne og via andre aktører.

 • 25/11/2020 - Helgelandsrådet
  Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland

  Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland er nå under etablering med planlagt oppstart høsten 2021. Dette som resultat av et godt og tett samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland i regi av Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd.

  Les mer
 • 28/09/2020 - Helgelandsrådet
  Fergefri forbindelse Fv17 Brønnøysund - Sandnessjøen

  Prosjektet skal innhente ny kunnskap om hvordan strekningen Brønnøysund - Sandnessjøen kan bli fergefri. Strekningen har en lengde på 68 km og 2 fergesamband. 

  Les mer
 • 14/02/2020 - Helgeland Interkommunalt Politisk Råd
  Kommunestruktur

  Kommunene Alstahaug, Dønna, Leirfjord, Herøy og Vefsn har vedtatt å gå sammen i et ”kommunestrukturprosjekt”

  I prosjektet er det utabeidet en rapport av TelemarkforskningenProsjektstyret har vedtatt at det skal utredes 4 alternativ.

  Les mer
 • 14/02/2020 - Helgeland Interkommunalt Politisk Råd
  Næringslivets syn på regionsenterutvikling

  Helgeland Regionråd har i samarbeid med Nordland fylkeskommune gjennomført prosjektet “Næringslivets syn på regionsenterutvikling”.

  Les mer