Helgelandssykehuset 2025 - Konseptfasen

Kommunene i Helgelandsrådet har siden januar 2019 stått sammen i prosessene rundt Helgelandssykehuset 2025. Det har blitt utarbeidet en felles plattform for samarbeid der pasientens tilgang på framtidens spesialisthelsetjenester har vært hovedfokus.

 

Kommunene har lagt hovedvekt på hva som er til beste for pasientene på hele Helgeland, og ikke bare den enkelte kommunes primære standpunkt. Dette har ført til et samarbeid som har hatt bred gjennomslagskraft og mulighet for påvirkning av prosessen.

 

Nå når prosjektet er over i konseptfasen er det viktig at kommunene opprettholder fremdrift og kontinuitet i det politiske påvirkningsarbeidet. Dette krever administrative ressurser. Kommuneoverlegen i Alstahaug kommune, Kirsten Toft, og daglig leder i MON, Espen Isaksen, har derfor blitt frikjøpt for inntil et år i 50% stilling for å ivareta kommunenes felles interesser i konseptfasen. De administrative ressursene finansieres i et spleiselag mellom Helgelandsrådet og deltakerkommunene. Bindal kommune er holdt utenfor mens Hattfjelldal kommune er inkludert i arbeidet. 

 

Ordførerne i de 12 kommunene er styringsgruppe for arbeidet. Det jobbes med en strategiplan som skal godkjennes av styringsgruppen. 

 

Se Alstahaug kommunes infoside om Nye Helgelandssykehuset

0