Næringslivets syn på regionsenterutvikling

Helgeland Regionråd har i samarbeid med Nordland fylkeskommune gjennomført prosjektet “Næringslivets syn på regionsenterutvikling”.

Målsetting med prosjektet var:

Samle inn og systematisere næringslivets oppfatning rundt regionale lokomotiver og gi strategiske innspill for videreutvikling av regionale lokomotiver.

Helgeland Regionråd inngikk avtale med Reputation in Mind ASiht gjennomføring av undersøkelsen.

Rapporten finn du her

0