møter - eksterne utvalg og fora

2024

Midtskandia

regionalt kompetanseforum helgeland

regionalt politiråd

politisk samrådsgruppe kvu nord-norge

andre eksterne møter