møter - eksterne utvalg og fora

2023

jernbaneforum nord

Midtskandia

regionalt kompetanseforum helgeland

regionalt politiråd

politisk samrådsgruppe kvu nord-norge

andre eksterne møter