Kommunestruktur

Kommunene Alstahaug, Dønna, Leirfjord, Herøy og Vefsn har vedtatt å gå sammen i et ”kommunestrukturprosjekt”

I prosjektet er det utabeidet en rapport av TelemarkforskningenProsjektstyret har vedtatt at det skal utredes 4 alternativ.

Det er:

• Alstahaug, Vefsn, Leirfjord og Dønna +Herøy.
• Alstahaug, Leirfjord, Dønna og Herøy
• Vefsn, Grane og Hattfjelldal
• Alstahaug, Vefsn, Leirfjord, Dønna, Herøy, Grane og Hattfjelldal.

Kommunene mottok rapporten torsdag den 3.april, og den ble presentert til formannskapsmedlenene i de 4 kommunene den 7.april.
Rapporten finn du her

Prosjektstyret har vedtatt intentsjonsplan for ny kommunestruktur, denne er lagt frem til behandling i den enkelte kommune.
Intensjonsplanen finn du her

Bakgrunn for prosjektet
Helgeland Regionråd fattet i møte 30.11.11. i sak 71.11

1. Helgeland Regionråd tar initiativ til å få utredet økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturløsninger i regionen.
2. Det oppnevnes en styringsgruppe for prosjektet som består av ordførerne i de deltakende kommunene.
3. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal lede arbeidet med utredningen som skal bestå av rådmennene i de deltakende kommunene.
4. Prosjektet søkes fullfinansiert gjennom støtte fra Kommunal- og regionaldepartementet.
5. Den enkelte kommune oppfordres til å ta stilling til deltakelse i prosjektet innen 1.2. 2012.

Prosjektstyre:
Ordfører Magnar Johnsen, Leirfjord kommune,
Ordfører Jann Arne Løvdahl, Vefsn kommune
Ordfører Bård Anders Langø, Alstahaug kommune
Ordfører Anne Sofie Sand Mathisen, Dønna kommune, leder

Arbeidsgruppe:
Rådmann Børge Toft, Alstahaug kommune, leder
Rådmann Magne Pettersen, Vefsn kommune
Rådmann Tore Westin, Dønna kommune
Rådmann Britt Jonasen, Leirfjord kommune

I oppdraget med Telemarkforskningen ble en enige om at rapporten skal inneholde:
-Innhenting av faktagrunnlag
-Bearbeiding av faktagrunnlag
-Utredning av alternative strukturløsninger
-Utarbeidelse av rapport hvor ulike alternativer presenteres, med grunnlag for prioriteringer i kommunene.

Kommunene Herøy, Dønna, Leirfjord, Alstahaug og Vefsn gjennomfører felles prosjekt med tanke på ny kommunestruktur.

Den 5. novemer samles alle kommunestyrerepresentantene til felles samling/dialiog.
Sted: Leirfjordhallen

0