Samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov

Helgelandsrådet har vært partner i et forprosjekt i regi av Nordlandsforskning som har undersøkt muligheter og utfordringer for samordning av ulike transportbehov i Nordland og Arkhangelsk-regionen. 

Kunnskapsgrunnlaget vil bidra til bedre samordning av transportbehov, reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren og bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og reiselivsnæringen.

 

Prosjektet har resultert i en rapport som oppsummerer funnene. Her presenteres fire tiltak som vil bidra til å lukke gapet mellom transportbehov og transporttilbud og bedre samordningen av transportbehovene:

  • Utvikling av smarte transportløsninger
  • Samspill mellom private og offentlige aktører
  • Forbedret markedsføring
  • Planlegging av rutetabell

Les hele rapporten her.

 

0