Organisasjon

Ressurser for Helgelandsrådet

Helgelandstinget, årsmøte (86 pers)

  • Ett møte i året, juni måned
  • Formannskapene inviteres

Helgelandsrådet (36 pers)

  • 5/6 møter året
  • 2 representanter fra hvert kommunestyre hvorav den ene er ordfører
  • Rådmenn med møte-, tale- og forslagsrett

Arbeidsutvalget (7 pers)

  • 8-10 møter i året
  • 6 medlemmer + 1 rådmann

Komiteer (5-6 pers x 4)

  • Helse, samferdsel, næring, utdanning & kultur
  • Medlemmer fra regionrådet, ledes av en ordfører

Rådmannsforum (12 pers)

Sekretariat (1,5 årsverk)