fondsmidler

Retningslinjer for tildeling av utviklingsmidler

Helgelandsrådet disponerer et utviklingsfond, finansiert av bevilgninger fra medlemskommunene.  Midlene skal benyttes til å nå målsetningene i overordnet strategi for Helgelandsrådet med tilhørende tiltaksområder.

Retningslinjer utviklingsfond

Retningslinjer for tildeling av samferdselsmidler

Helgelandsrådet disponerer et samferdselsfond, finansiert av bevilgninger fra medlemskommunene. Midlene skal benyttes til bedre infrastruktur for samarbeidskommunene i Helgelandsrådet.

Retningslinjer samferdselsfond