Helgeland – en ressurssterk region

Et av Nord-Norges industrielle tyngdepunkt

Helgeland består av tilsammen 18 kommuner med ca. 78 500 innbyggere. Regionen har et allsidig næringsliv og er et av de viktigste områdene for havbruk i Norge. Helgeland er også Nord-Norges tyngdepunkt med hensyn til prosess-, verksteds- og leverandørindustri, kraftproduksjon og ikke minst innenfor landbruk og skogbruk. Forsyningsbase og helikopterbase for offshoreaktiviteten i Norskehavet nord er lokalisert henholdsvis i Sandnessjøen og i Brønnøysund. Videre har Helgeland en slående vakker og spektakulær natur, fra kyst til innland, som er skapt for allsidige tur- og reiselivsopplevelser.