Helgeland – en ressurssterk region

Et av Nord-Norges industrielle tyngdepunkt

Helgeland består av tilsammen 18 kommuner med ca. 78 500 innbyggere. Regionen har et allsidig næringsliv og er et av de viktigste områdene for havbruk i Norge. Helgeland er også Nord-Norges tyngdepunkt med hensyn til prosess-, verksteds- og leverandørindustri, kraftproduksjon og ikke minst innenfor landbruk og skogbruk. Forsyningsbase og helikopterbase for offshoreaktiviteten i Norskehavet nord er lokalisert henholdsvis i Sandnessjøen og i Brønnøysund. Videre har Helgeland en slående vakker og spektakulær natur, fra kyst til innland, som er skapt for allsidige tur- og reiselivsopplevelser.

Dette er Helgeland

I vår digitale brosjyre blir du kjent med alle sider av Helgeland.

Her finner du vakker og variert natur fra innland til kyst. Storindustri og viktige statsinstitusjoner samt verdifulle ressurser som kalk, fisk, kraft og olje, skaper attraktive arbeidsplasser og livskraftige lokalsamfunn. 

Les mer ved å klikke på den digitale brosjyren.