Fergefri forbindelse Fv17 Brønnøysund - Sandnessjøen

Prosjektet skal innhente ny kunnskap om hvordan strekningen Brønnøysund - Sandnessjøen kan bli fergefri. Strekningen har en lengde på 68 km og 2 fergesamband. 

 

Dette er en videreføring av arbeidet som ble gjort i forbindelse med KVU FV. 17 Brønnøy - Alstahaug med forbindelsene Dønna, Herøy og Vega. KVU'en anbefaler dagens løsning med en effektivisering av fergesambandet Forvik - Tjøtta lagt til grunn for videre planlegging- konsept 0+.

 

Berørte kommuner ønsker å komme videre i arbeidet hvor målet er en fergefri forbindelse mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. Det er opprettet et forprosjekt hvor styringsgruppen består av ordførerne i Alstahaug, Brønnøy og Vevelstad. Prosjekteder er innleid ressurs Kalle Tysnes. I tillegg er det etablert en ressursgruppe bestående av kommunalsjef i Alstahaug kommune, næringssjef i Brønnøy kommune samt repr. fra næringslivet / det offentlige. 

0