KVU Nord-Norge

KVU for transportløsninger i Nord-Norge skal legge grunnlaget for framtidens transportsystemer i Nord-Norge. All transport, både veg, jernbane, sjøfart og luftfart inngår i utredningen. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å lede arbeidet. Helgelandsrådet deltar i politisk samrådsgruppe gjennom leder i samferdelsutvalget Ivan Haugland. 

0