Aktuelt

Siste nytt fra Helgelandsrådet

 • 31/01/2023 - Helgelandsrådet
  Innkalling - møte i Helglandsrådet 2. - 3. februar 2023

  Det avholdes møte i Helglandsrådet 2. - 3. februar på Scandic Syv Søstre Hotel i Sandnessjøen.

  Les mer
 • 16/01/2023 - Helgelandsrådet
  Høringssvar - Kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord

  Helglandsrådet har sammen med Ocean Cluster Helgeland, ACT Cluster, Mo Industripark, Energi i Nord, Arctic Energy partners, NHO Nordland, LO Nordland og Indre Helgeland regionråd levert høringssvar på Olje- og energidepartementets forslag til kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord. Utsira nord er åpnet for søknader om vindkraft til havs og departementet ønsker innspill til forslag til utlysningskriterier.

  Les mer
 • 04/01/2023 - Helgelandsrådet
  Høringssvar - Strategi for reiseliv og opplevelser i Nordland

  Helgelandsrådet og Indre Helgeland regionråd har sammen levert høringssvar på Strategi for reiseliv og opplevelser i Nordland 2023 - 2027. Strategien er meget fremtidsrettet med riktig fokus på regenerativ og bærekraftig utvikling.

  Les mer
 • 04/01/2023 - Helgelandsrådet
  Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge

  Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge var tema på et seminar for nordnorske politikere og andre interessenter i Oslo 3. januar. Leder av Helgelandsrådet sitt samferdselsutvalg, ordfører i Leirfjord Ivan Haugland, presenterte Helgelandsrådet sitt perspektiv på utfordringene.

  Les mer
 • 02/01/2023 - Helgelandsrådet
  Kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland

  Helgelandsrådet er svært kritisk til hvordan Helse Nord har gjennomført anbudsprosessen knyttet til spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland. Vi mener det er gjort feil både i prosess og foreløpig evaluering. Vi mener videre at grunnlaget for å ekskludere Helgeland Rehabilitering fra prosessen ikke kan forankres i anskaffelsesloven og vi opplever også at Helse Nord har lagt opp til en anskaffelsesprosess som ekskluderer små aktører som Helgeland Rehabilitering.

  Les mer
 • 14/12/2022 - Helgelandsrådet
  Høringssvar - Grunnrenteskatt på havbruk

  Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd har oversendt et felles høringssvar til Finansdepartementet 12. desember vedr. grunnrenteskatt på havbruk. Høringssvaret presiserer viktigheten av at innretningen på skatten ikke stagnerer utviklingen i næringen men gir grunnlag for videre vekst og fortsatt bidrar til fellesskapet. 

  Les mer
 • 14/12/2022 - Helgelandsrådet
  Møteplan 2023

  Helgelandsrådet har nå vedtatt møteplan for 2023. Møteplanen inkluderer møter i interne utvalg, arbeidsutvalg og representantskap. 

  Les mer
 • 07/12/2022 - Helgelandsrådet
  Nye olje- og gassfunn gir forlenget levetid for Norne og Aasta Hansteen

  Equinor har på vegne av partnerskapet levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for oljefunnet Verdande og gassfunnet Irpa til Olje- og energidepartementet. 

  Les mer
 • 29/11/2022 - Helgelandsrådet
  Uttalelse - Spesialiserte rehabiliteringstjenester på Helgeland

  Helgelandsrådet er kritisk til hvordan Helse Nord RHF har drevet anskaffelsesprosessen for rehabiliteringstjenester på Helgeland siden mars 2022, og er bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få for det framtidige rehabiliteringstilbudet i regionen etter 01.01.2023.

  Les mer
 • 29/11/2022 - Helgelandsrådet
  Innspill - Høring av transportfaglig utredning for regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 2024

  Helgelandsrådet har kommet med innspill til Nordland fylkeskommunes høringssvar til den eksterne transportfaglige utredningen for regionale ruteflyginger - "Forslag til offentlig kjøp av regionale flyruter" (Oslo Economics, Norconsult, Nord Universitet). Rådet er kritisk til at kommunene ikke er høringsinstans og peker på flere svakheter i rapporten når det gjelder både kunnskapsgrunnlag, prognoser og slutninger. 

  Les mer
 • 23/11/2022 - Helgelandsrådet
  Møte i Helgelandsrådet 24. - 25. november

  Helgelandsrådet avholder møte i Mosjøen 24. - 25. november. På agendaen står blant annet orienteringer om Helgeland ungdomsråd, Parkforum Helgeland og Visit Helgeland. På fredag er det satt av tid til internt arbeid i rådets utvalg (samferdsel, næring, helse og utdanning/kultur) og politisk verksted.

  Les mer
 • 27/10/2022 - Helgelandsrådet
  Referat - Kompetanseforum Helgeland

  20. oktober ble det avholdt møte i Kompetanseforum Helgeland - et regionalt fora som er del av Kompetanseforum Nordland og jobber for å øke kompetansen i befolkningen.

  Les mer
 • 17/10/2022 - Helgelandsrådet
  Opptak - Nasjonal helsefaglig og helsepolitisk konferanse Narvik

  26. - 27. september ble helsekonferansen "Framtidens helsetjeneste v. 3.0" arrangert i Narvik. Temaene var samhandling, innovasjon og beredskap.

  Les mer
 • 05/10/2022 - Helgelandsrådet
  Presentasjoner Helgelandstinget 2022

  Helgelandstinget 2022 ble arrangert hos Brønnøysundregistrene 22. - 23. september. Her deltok formannskapene i våre 12 medlemskommuner, i tillegg til politisk ledelse i de øvrige kommunene på Helgeland og fylkestingspolitikere fra Helgeland.

  Les mer
 • 03/10/2022 - Helgelandsrådet
  Protokoll - OSO Helgeland 21. sept

  Det ble avholdt møte i Overordnet samarbeidsorgan Helglandssykehuset 21. september.

  Les mer
 • 20/09/2022 - Helgelandsrådet
  Uttalelse - Havbruksfondet hjem til kysten!

  Troms og Finnmark fylkeskommune og en rekke regionråd og interkommunale politiske råd i Finnmark, Troms og Nordland, inkludert Helgelandsrådet, har gått sammen om en felles uttalelse vedr. økning av kommunenes/fylkeskommunenes andel av Havbruksfondet. 

  Les mer
 • 16/09/2022 - Helgelandsrådet
  Program Helgelandstinget 2022

  Det nærmer seg Helgelandstinget som i år arrangeres hos Brønnøysundregistrene 22. - 23. september. Tema for årets ting er ung inkludering og vi har et tettpakket program med innlegg fra en rekke aktører - både offentlige og private.

  Les mer
 • 05/09/2022 - Helgelandsrådet
  Åpning av unikt studium på Helgeland - Erfaringsbasert master i digitale helsetjenester

  Den 30. august var det offisiell åpning av ny master i digitale helsetjenester på Campus Helgeland.  Utdanningen er resultat av godt utviklingsarbeid mellom UiT, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset.

  Les mer
 • 09/08/2022 - Helgelandsrådet
  Helgelandstinget 2022 - sett av datoene

  Det nærmer seg Helgelandstinget som i år arrangeres i Brønnøysund 22. - 23. september hos Brønnøysundregistrene. Hit inviteres formannskapene i våre 12 medlemskommuner i tillegg til politisk ledelse i de øvrige kommunene på Helgeland. 

  Les mer
 • 01/08/2022 - Helgelandsrådet
  Ledig stilling: Interkommunal samhandlingsleder

  Kommunene på Helgeland (17 kommuner) og Helgelandssykehuset HF jobber med å formalisere et samarbeid gjennom Helsefellesskap Helgeland. Kommunene skal nå ansette en kommunal samhandlingsleder til sekretariatsfunksjonen i helsefellesskapet. 

  Les mer