Aktuelt

Siste nytt fra Helgelandsrådet

 • 10/05/2024 - Helgelandsrådet
  Innspill til tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

  Helse Nord har invitert til å komme med innspill til tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Tiltakene er innenfor områdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabiliterings og private tjenester samt samordning mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Helgelandsrådet oversendte følgende innpill til Helse Nord RHF 6. mai 2024:

  Les mer
 • 08/05/2024 - Helgelandsrådet
  Uttalelse - PCI-tilbudet i Nord-Norge

  I forbindelse med den pågående evalueringen av PCI-tilbudet i Helse Nord RHF og Rapport fra ekspertutvalget (april 2024) har Helgelandsrådet fremmet noen synspunkter som er helt sentrale for pasientene fra Helgeland og Nordland ellers.

  Les mer
 • 21/02/2024 - Helgelandsrådet
  Ambulansetjenesten i Sømna

  Helgelandsrådet har sendt et skriv til Helgelandssykehuset vedrørerende ambulansetjenesten i Sømna. Her ber rådet om at Helgelandssykehuset setter prosessen med å flytte ambulansestasjonen fra Sømna til Brønnøysund i bero til det er blitt utført en grundig ROS-analyse som også tar hensyn til de risikoområdene som kommunene på Sør-Helgeland ser som relevante.

  Les mer
 • 21/02/2024 - Helgelandsrådet
  Protokoll - møte i Helgelandsrådet 8.-9. februar

  Det ble avholdt møte i Helgelandsrådet 8. - 9. februar i Mosjøen.

  Les mer
 • 21/02/2024 - Helgelandsrådet
  Innspill til stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester

  Kommunene er invitert til å gi innspill til arbeidet med stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester. Helgelandsrådet har sendt et felles innspill på vegne av medlemskommunene hvor blant annet viktigheten av gode prehospitale tjenester, også på mindre steder, fremheves. 

  Les mer
 • 08/02/2024 - Helgelandsrådet
  Møte i Helgelandsrådet 8. - 9. februar

  Helgelandsrådet avholder årets første møte i Mosjøen 8. - 9. februar. 

  Les mer
 • 25/01/2024 - Helgelandsrådet
  Innspill til ny ruteplan for FOT-rutekontrakt til Widerøe

  Polarsirkelrådet og Helgelandsrådet har sendt innspill til Widerøe på ny ruteplan for FOT-rutekontrakt gjeldende fra 1. april 2024. Rådene er tydelige på at de fremlagte ruteforslagene ikke vil ivareta det behovet regionen har for flytilbud i kommende anbudsperiode.

  Les mer
 • 05/01/2024 - Helgelandsrådet
  Helgelandsrådet og Polarsirkelrådet ber om møte med Samferdselsministeren vedr ny ruteplan Widerøe

  De to politiske rådene opplever at de presenterte ruteforslagene utarbeidet av Widerøe er utenfor de kriteriene som er satt i anbudskonkurransen, og ber om et møte så snart som mulig og senest innen Widerøes frist for tilbakemelding 15.januar.

  Les mer
 • 03/01/2024 - Helgelandsrådet
  Anbud om flyruter fra 2024

  Samferdselsdepartementet har gjennomført eget anbud for drift av regionale ruteflygninger i Norge fra 1. april 2024 – 31.oktober 2027/2028 hvor Helgelandsrådet har levert høringsuttalelse. Vi opplever nå at de presenterte ruteforslagene utarbeidet av Widerøe er utenfor de kriteriene som er satt i anbudskonkurransen.

  Les mer
 • 20/12/2023 - Helgelandsrådet
  God jul og godt nyttår

  Sekretariatet i Helgelandsrådet vil med dette ønske alle eierkommuner, samarbeidspartnere og andre forbindelser riktig god jul og godt nyttår. Vi ser fram til nye samarbeid om viktige politiske saker i 2024!

  Les mer
 • 20/12/2023 - Helgelandsrådet
  Referat - møte i ordførerkollegiet 18. desember

  Det første møtet i ordførerkollegiet i Helgelandsrådet ble avholdt 18. desember på Teams. 

  Les mer
 • 15/12/2023 - Helgelandsrådet
  Innkalling til møte i ordførerkollegiet 18. desember

  Det kalles inn til møte i ordførerkollegiet i Helgelandsrådet 18. desember på Teams.

  Les mer
 • 14/12/2023 - Helgelandsrådet
  Møteplan 2024

  Møteplan for 2024 ble vedtatt i ekstraordinært møte i representantskapet 17. november. 

  Les mer
 • 14/12/2023 - Helgelandsrådet
  Protokoller - ekstraordinære møter i representantskapet 16. og 17. november

  Det ble avholdt ekstraordinære møter i representantskapet til Helgeland interkommunalt politisk råd 16. og 17. november 2023.

  Les mer
 • 14/11/2023 - Helgelandsrådet
  Innkalling til ekstraordinært møte i representantskapet 16. november

  Det kalles inn til ektraordinært møte i representantskapet for Helgeland interkommunalt politisk råd 16. november i Sandnessjøen. 

  Les mer
 • 14/11/2023 - Helgelandsrådet
  Program - Helgelandstinget 2023

  Helgelandstinget holdes i år ved Kulturbadet / Scandic Syv Søstre Hotel i Sandnessjøen 16. - 17. november. I tillegg til ordførere og kommunedirektører inviteres formannskapene i medlemskommunene til å delta. 

  Les mer
 • 18/10/2023 - Helgelandsrådet
  Mosjøen fengsel - Felles uttalelse fra Helgeland

  Kommunene på Helgeland ser på Mosjøen fengsel som en viktig institusjon for regionen. Slik situasjonen er i dag er kommunene bekymret for fengslets fremtid. Lokalitetene tilfredsstiller ikke dagens krav til et moderne fengsel med hensyn til å gi varetekts- og soningsinnsatte et godt tilbud.

  Les mer
 • 18/10/2023 - Helgelandsrådet
  Helse Nord sin anskaffelse av spesialiserte rehabiliteringstjenester

  Helgelandsrådet har sendt et skriv til Helse Nord vedrørende anskaffelsesprosessen for spesialiserte rehabiliteringstjenester i regionen. Helse Nord har til tross for anmodning om å følge Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) sin veileder for anskaffelse av rehabiliteringstjenester, ikke valgt å følge denne i den nye anbudsprosessen. 

  Les mer
 • 18/10/2023 - Helgelandsrådet
  Bekymringsmelding/klage på ventetid for hjelpemidler - NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

  Helgelandsrådet er bekymret for konsekvensene med lang saksbehandlingstid ved tildeling av hjelpemidler gjennom NAV Hjelpemiddelsentral Nordland. Med dagens saksgang tar det minst 3-4 måneder før pasienten får sitt omsøkte tilpassede hjelpemiddel. Dette er lang ventetid og rammer brukerne av hjelpemidler ute i kommunene. 

  Les mer
 • 04/10/2023 - Helgelandsrådet
  Protokoll - møte i representantskapet 22. september

  Det ble avholdt møte i representantskapet 22. september i Brønnøysund. 

  Les mer