Medlemsoversikt

Helgelandsrådet - medlemsoversikt

Periode:  2023 - 2027

elbjørg larsen

FunksjonKommuneRolle
Leder *HerøyOrdfører

Rune Krutå

FunksjonKommuneRolle
NestlederVefsnOrdfører

peter talseth

FunksjonKommuneRolle
MedlemAlstahaugOrdfører

OLE-GERHARD RINØ

FunksjonKommuneRolle
MedlemAlstahaugPolitiker

RACHEL BERG

FunksjonKommuneRolle
MedlemAlstahaugKommune-direktør

Frode Næsvold

FunksjonKommuneRolle
MedlemBindalOrdfører

ELIN LIAN

FunksjonKommuneRolle
MedlemBindalPolitiker

Knut Toresen

FunksjonKommuneRolle
MedlemBindalKommune-direktør

Siv Therese Aglen

FunksjonKommuneRolle
MedlemBrønnøyOrdfører

JANITHA SIGNDAHLSEN

FunksjonKommuneRolle
MedlemBrønnøyPolitiker

frank nilssen

FunksjonKommuneRolle
MedlemBrønnøy

Kommune-direktør

John-Erik S. Johansen

FunksjonKommuneRolle
MedlemDønnaOrdfører

NILS OLAV JENSSEN

FunksjonKommuneRolle
MedlemDønnaPolitiker

Tor Henning Jørgensen

FunksjonKommuneRolle
MedlemDønnaKommune-direktør

Raymond Fagerli

FunksjonKommuneRolle
MedlemGraneOrdfører

ÅSE GRANMO

FunksjonKommuneRolle
MedlemGranePolitiker

anne kristin solheim

FunksjonKommuneRolle
MedlemGraneKommune-direktør 

JØRN MOE

FunksjonKommuneRolle
MedlemHerøyPolitiker

henrik skovly

FunksjonKommuneRolle
MedlemHerøy

Kommune-direktør

Sten Rino Bonsaksen

FunksjonKommuneRolle
MedlemLeirfjordOrdfører

PÅL ANDREAS EINMO

FunksjonKommuneRolle
MedlemLeirfjordPolitiker

peter andré haaland

FunksjonKommuneRolle
MedlemLeirfjordKommune-direktør

Gunder Strømberg

FunksjonKommuneRolle
MedlemSømnaOrdfører

LIV MARIT HARALDSVIK REITAN

FunksjonKommuneRolle
MedlemSømnaPolitiker

Ben andre Graven

FunksjonKommuneRolle
MedlemSømna

Kommune-

direktør

ODD LANGVATN

FunksjonKommuneRolle
MedlemVefsnPolitiker

Erlend Eriksen

FunksjonKommuneRolle
MedlemVefsnKommune-direktør

jon albert JOhansen Floa

FunksjonKommuneRolle
MedlemVegaOrdfører

anDRÉ MØLLER

FunksjonKommuneRolle
MedlemVegaPolitiker

Brit Skjevling

FunksjonKommuneRolle
MedlemVegaKommune-direktør

Sivert Vevelstad

FunksjonKommuneRolle
MedlemVevelstadOrdfører

KARI ANNE B. ANDREASSEN

FunksjonKommuneRolle
MedlemVevelstadPolitiker

renate mathisen

FunksjonKommuneRolle
MedlemVevelstad

Kommune-direktør

* Leder er valgt for 2 år. Etter 2 år tar nestleder over ledervervet

Arbeidsutvalget - medlemsoversikt

Periode:  2023 - 2027

Elbjørg larsen

FunksjonKommuneRolle
Leder *HerøyOrdfører

Rune Krutå

FunksjonKommuneRolle
NestlederVefsnOrdfører

jon albert johansen floa

FunksjonKommuneRolle
MedlemVegaOrdfører

repr. kommunedirektørforum

FunksjonKommuneRolle
Medlem Kommune-direktør

* Leder er valgt for 2 år. Etter 2 år tar nestleder over ledervervet