Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland

Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland er nå under etablering med planlagt oppstart høsten 2021. Dette som resultat av et godt og tett samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland i regi av Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd.

VID er en privat utdanningsinstitusjon og finansiering av oppstart og første driftsår er sikret gjennom eksterne midler. Oppstart blir høsten 2021 med inntil 30 studenter.

 

Sykepleierutdanningen blir organisert som en samlingsbasert, desentralisert utdanning på deltid over fire år, og som blir gjort tilgjengelig uansett hvor på Helgeland studentene bor. Dette betyr at VID bruker mulighetene som teknologien og nytenkende pedagogikk gir, for å tilby en fleksibel og framtidsrettet utdanning. For studentene innebærer dette utstrakt bruk av digitale løsninger som gjør at de i større grad kan følge utdanningen fra sitt hjemsted. Det planlegges lokalt opptak med krav om bosted på Helgeland.

 

Halvparten av utdanningen vil foregå i praksisstudier i kommunehelsetjenesten og ved Helgelandssykehuset. Studiet skal også være innovativt på den måten at studentene blir utrustet til nytenking, blant annet gjennom prosjektsamarbeid med praksisfeltet. Prinsippet til VID er at studenten skal kunne ha kommunepraksis i egen kommune eller nabokommune så langt det er mulig. Dette for å redusere belastning med hensyn til reiser og eventuelt fravær fra familie og barn.

 

Studiets egen nettside: https://www.vid.no/studier/desentralisert-sykepleie-pa-helgeland/

0