Referat - Kompetanseforum Helgeland

20. oktober ble det avholdt møte i Kompetanseforum Helgeland - et regionalt fora som er del av Kompetanseforum Nordland og jobber for å øke kompetansen i befolkningen.

0