Protokoll - OSO Helgeland 21. sept

Det ble avholdt møte i Overordnet samarbeidsorgan Helglandssykehuset 21. september.

Protokollen finner du her. 

Vedlegg finner du her.

0