Innspill - Prioriteringer på transportområdet - RTP 2022-2033

Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune til å komme med innspill om prioriteringer på transportområdet til RTP 2022-2033.

Helgelandsrådet ved samferdselsutvalget har utarbeidet dette innspillet på bakgrunn av tidligere innspill til oppdrag 1 og etter å ha mottatt innspill fra våre medlemskommuner. Kommunenes innspill er også vedlagt dette dokumentet.

Innspill om prioriteringer på transportområdet til RTP 2022-2033 (oppdrag nr. 2)

0