Innkalling til møte i Helgelandsrådet 1. - 2. juni

Dert avholdes møte i Helgelandsrådet 1. - 2. juni på Scandic Hotel Syv Søstre i Sandnessjøen.

 

Innkalling inkl. saksfremlegg finner du her.

Vedlegg til sak 24/23 - Årsberetning 2022 finner du her.

Vedlegg til sak 24/23 - Årsregnskap 2022 finner du her.

Vedlegg til sak 24/23 - Resultatregnskap 2022 finner du her.

Vedlegg til sak 26/23 - Presentasjon Parkforum Helgeland finner du her.

Vedlegg til sak 29/23 - Høringsinnspill fra Helgelandsrådet til NFKs uttalelse til NTP 2025-2036 finner du her.

Vedlegg til sak 29/23 - NFKs innspill til NTP 2025-2036 finner du her.

0