Innkalling til ekstraordinært møte i representantskapet 16. november

Det kalles inn til ektraordinært møte i representantskapet for Helgeland interkommunalt politisk råd 16. november i Sandnessjøen. 

Innkallingen inkl. saksfremlegg finner du her.

Vedlegg sak 12/23 Eventuelt - evaluering

0