Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge

Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge var tema på et seminar for nordnorske politikere og andre interessenter i Oslo 3. januar. Leder av Helgelandsrådet sitt samferdselsutvalg, ordfører i Leirfjord Ivan Haugland, presenterte Helgelandsrådet sitt perspektiv på utfordringene.

Stikkordene fra KYST til MARKED ble belyst med å ha et større fokus på sammenhengene mellom de ulike transportområdene havn og farled, fylkes- og riksveiene, ferjer, jernbane og luftfart.

Også prosjektet med fastlandsforbindelse Herøy/Dønna - Alstahaug ble kort presentert sammen med oppstarten av arbeidet med samferdselsåren Alstahaug - Vevelstad - Brønnøy. En flott dag etter initiativ fra Lofotrådet og Vest-Finnmark regionråd.

Presentasjon - Fremtidens transportløsninger i Nord-Norge

0