Uttalelse Helgelandstinget 2021 - Nytt hovedsykehus for Helgeland

Helgelandstinget vedtok uttalelsen "Nytt hovedsykehus for Helgeland" 24. september 2021 i Mosjøen. 

Uttalelsen finner du her.

0