Uttalelse- Høgskolen i Nesna

Campus Nesna må videreføres som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon.

 

Rekruttering av lærere, barnehagelærere, helsepersonell og andre profesjoner innenfor tjenestetilbudet i kommunene, er helt avgjørende for å sikre velferdstilbudene og dermed bidra til bosetting over hele landet. Forsking har grundig dokumentert at strukturen på høyere utdanning er avgjørende for å rekruttere ungdom til distriktene.

 

Nasjonalt søker over seksti prosent av de studerende seg til jobber i det området der de har tatt sin utdanning. På Helgeland er over sytti prosent av lærerne utdannet ved Høgskolen i Nesna/Campus Nesna. For barnehagelærerne er prosenten om lag nitti. Over nitti prosent av de som tok sin utdanning ved sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, har nå jobb i kommunene på Helgeland. Campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen ble gjennom fusjonsavtalen og løfter fra regjeringen, lovet videreføring, vekst og utvikling. Resultatet ble nedleggelse av høgskolen.

 

Bygningsmassen ved Campus Nesna er spesielt tilrettelagt for høyere utdanning og særlig lærer- og barnehagelærerutdanning med en kapasitet på opptil 2000 studenter. Helgelandstinget godtar ikke å miste tilgangen vi har hatt, på lærere, barnehagelærere og sykepleiere.

 

Helgelandstinget krever at Campus Nesna videreføres som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon.

0