Foto: Terje Rakke, Nordic Life

Uttalelse- Ferge- og hurtigbåtstrukturen i våre kystkommuner

Helgelandsrådet ber fylkesrådet gjøre en ny vurdering av ferge- og hurtigbåtstrukturen.

Helgelandsrådet stiller seg bak uttalelsen fra Indre Helgeland Regionråd og ser med stor bekymring på de kutt og omlegginger i ferge- og hurtigbåttrafikken som nå gjennomføres langs Helgelandskysten.

 

Planlegging av omlegginger av ruter må utføres i god tid før endringer skal tre i kraft.
Lokal kompetanse bør innhentes og løsningene må forankres med berørte kommuner.


Rutestruktur, godshåndtering, sikkerhet og regularitet er viktige nøkkelord. Vedtatte nedskjæringer svekker konkurransekraft og utvikling i regionen.


Helgelandsrådet ber fylkesrådet ta en ny vurdering av ferge- og hurtigbåtstrukturen i våre kystkommuner. Dette bør skje i tett dialog med kommunene. Det må jobbes fram en bedre løsning som igjen sikrer regional vekst og ønsket utvikling.


0