Uttalelse- Ferdigstillelse av E6 Helgeland og bevilgning av midler til Helgeland-Sør på statsbudsjettet 2021

Helgelandstinget krever at de siste tre E6-parsellene i Grane finansieres over statsbudsjettet for 2021.

 

E6 er eneste gjennomgående hovedveg på Helgeland, som er en smal og langstrakt del av landet. E6 bør ha god gjennomgående standard. De siste parsellene på E6 Helgeland nord ble åpnet høsten 2019. Helgeland sør, nord for Mosjøen ble åpnet 3. september 2020. Nå gjenstår fullfinansiering og gjennomføring av Svenningelv - Lien, samt de to opsjonsparsellene, Trøndelag grense - Majahaugen og Flyum - Kappfjelli, i Grane kommune.

 

Strekningen Svenningelv - Lien må fullfinansiere da dette ikke er en opsjonsparsell. Her er det krevet inn bompenger i en del år og dersom prosjektet ikke igangsettes er dette et avtalebrudd med hensyn til bompengeavtalen.

 

For at E6 Helgeland skal ha sammenhengende og god standard må også opsjonsparsellene Trøndelag grense - Majahaugen og Flyum - Kappfjelli, finansieres. På strekningene er det problempunkter, samt smal og svingete veg. Når standarden på E6 for øvrig blir god, vil strekningene skille seg negativt ut. Disse to parsellene har ligget inne i NTP som opsjonsparseller og har vedtatte reguleringsplaner.

 

På E6 Helgeland Nord er vegprosjektene sluttført, inklusive to opsjonsparseller på til sammen ca. 13 km mellom Krokstrand og Bolna, samt Krokstrand sentrum. Her ble først en bomstasjon vedtatt tatt ut, og statlig finansiering økt med 300 millioner. Deretter ble bommen igjen tatt inn for å få fullfinansiert de to opsjonsparsellene. Perioden med bompengefinansiering er forlenget fra 15 til 18 år. Dette viser at det er politisk vilje som er grunnlag for å øke bevilgning også på Helgeland Sør.

 

E6 Helgeland er av nasjonal og regional betydning for nærings- og persontransport inn og ut av Nord-Norge. Det er full enighet om E6 i samtlige regionråd på Helgeland, og i Nordland fylke.

 

Helgelandstinget krever at de siste tre E6-parsellene i Grane finansieres over statsbudsjettet for 2021.

 

0