Uttalelse - Reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna

Følgende uttalelse ble sendt Utdannings- og forskningskomiteen 28. november:

0