Uttalelse - Havbruksfondet hjem til kysten!

Troms og Finnmark fylkeskommune og en rekke regionråd og interkommunale politiske råd i Finnmark, Troms og Nordland, inkludert Helgelandsrådet, har gått sammen om en felles uttalelse vedr. økning av kommunenes/fylkeskommunenes andel av Havbruksfondet. 

Uttalelsen finner du her.

0