Uttalelse - Fødestua i Brønnøysund

Følgende uttalelse vedrørende fødestua i Brønnøysund ble oversendt Helgelandssykehuset 21. desember 2021:

0