Uttalelse - Bruk av basene på Helgeland

Følgende uttalelse vedrørende bruk av basene på Helgeland ble oversendt Energi- og miljøkomiteen, Næringskomiteen og Nordlandsbenken 9. desember 2021:

0