Uttalelse - Utlysning av konkurranse om drift av regionale flyruter (FOT-ruter) i Nord-Norge fra 1. april 2022

Samferdselsdepartementet har utlyst konkurranse om drift av FOT-ruter i Nord-Norge fra 1. april 2022. Helgelandsrådet har kommet med følgende uttalelse i forbindelse med dette:

0