Stilling utlyst - Helgelandslegen - prosjektleder

Prosjektet Helgelandslegen søker en prosjektleder i 50% i 2 år, eller 100% stilling i 12 måneder. Søknadsfristen er 18. februar 2022.

Helgelandslegen er et samarbeidsprosjekt mellom kommuneoverlegeforum på Helgeland, ALIS-Nord og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Målet er å etablere attraktive og forutsigbare spesialiseringsstillinger for allmennleger (ALIS) i et område av landet som i dag har spesielt store utfordringer med å rekruttere og beholde fastleger.

Les hele stillingsannonsen her

0