Representantskapsmøte 14. juni 2022

Representantskapet i Helgeland interkommunalt politisk råd avholder møte i Mosjøen 14. juni 2022. Du finner innkalling inkl saksfremlegg her:

0