Referat - møte i ordførerkollegiet 18. desember

Det første møtet i ordførerkollegiet i Helgelandsrådet ble avholdt 18. desember på Teams. 

Referatet finner du her.

0