Protokoll - OSO Helgeland 5. november 2020

Det ble avholdt møte i Overordnet samarbeidsorgan for Helgelandssykehuset (OSO Helgeland) 5. november 2020. 

Protokollen finner du her. 

0