Protokoll - møte i representantskapet 22. september

Det ble avholdt møte i representantskapet 22. september i Brønnøysund. 

Protokollen fra møtet finner du her.

0