Protokoll - møte i ordførerkollegiet 13. juni

Det ble avholdt møte i ordførerkollegiet 13. juni.

Protokollen finner du her

0