Protokoll - møte i Helgelandsrådet 2.-3. februar 2023

Møtet i Helglandsrådet ble avholdt 2.-3. februar i Sandnesjøen.

Her finner du protokollen fra møtet. 

0