Protokoll - møte i Helgelandsrådet 1.-2. juni 2023

Det ble avholdt møte i Helgelandsrådet 1. - 2. juni i Sandnessjøen. 

Du finner protokollen fra møtet her.

0