Protokoll - Helgelandsrådet 2. - 3. juni 2022

Det ble avholdt møte i Helgelandsrådet 2.-3. juni i Sandnessjøen.

Her finner du møteprotokollen. 

0