Offshore Nordland 2019

Helgeland Regionråd skal på nytt, i samarbeid med Petro Arctic og Olje- og gassklynge Helgeland, arrangere olje- og gasskonferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen den 4. og 5. juni 2019.

Årets konferanse er den 20. i rekken.Konferansen har utviklet seg til å bli en arena for næringslivs- og samfunnsaktører og politikere med interesse for utviklingen av olje og gass aktiviteten i Norskehavet og i nordområdene.Årets konferanse har følgende hovedremaer:- Nåværende og kommende prosjekter – Norskehavet i fokus!- Rekruttering og bosetting - Er vi konkuransedyktige i nord?For program og påmelding se www.offshorenordland.no

0