Nye olje- og gassfunn gir forlenget levetid for Norne og Aasta Hansteen

Equinor har på vegne av partnerskapet levert inn plan for utbygging og drift (PUD) for oljefunnet Verdande og gassfunnet Irpa til Olje- og energidepartementet. 

 

Verdande-funnet sikrer oljevolumer og utnytter ledig kapasitet inn mot produksjonsskipet Norne. Feltet blir satt i produksjon i fjerde kvartal 2025 og ressursene bidrar til økonomisk levetid for Norne utover 2026. Verdande skal drives og vedlikeholdes som en integrert del av Norne. Dette inkluderer aktiviteter ved forsyningsbasen i Sandnessjøen, helikopterbasen i Brønnøysund samt bruk av lokale bedrifter innenfor ingeniørtjenester og fabrikasjon nord i Norge.

Les mer om Verdande her.

 

Irpa-utbyggingen vil sikre aktivitet og stabile gassleveranser fra Aasta Hansteen fram til 2039. Irpa-funnet, tidligere Asterix, ble påvist i 2009 og befinner seg på dypt vann i Norskehavet, 340 kilometer vest for Bodø. Prosjektet er planlagt satt i drift fjerde kvartal 2026. Det blir felles produksjon fra Irpa og Aasta Hansteen ut 2031, og deretter vil Irpa fortsette å produsere frem til 2039. Irpa vil opprettholde eksisterende arbeidsplasser på Aasta Hansteen, på forsyningsbasen i Sandnessjøen, på helikopterbasen i Brønnøysund og ved driftsorganisasjonen i Harstad. 

Les mer om Irpa her.

0