Mosjøen fengsel - Felles uttalelse fra Helgeland

Kommunene på Helgeland ser på Mosjøen fengsel som en viktig institusjon for regionen. Slik situasjonen er i dag er kommunene bekymret for fengslets fremtid. Lokalitetene tilfredsstiller ikke dagens krav til et moderne fengsel med hensyn til å gi varetekts- og soningsinnsatte et godt tilbud.

Les fellesuttalelsen vedr. Mosjøen fengsel her.

0