Møteplan 2023

Helgelandsrådet har nå vedtatt møteplan for 2023. Møteplanen inkluderer møter i interne utvalg, arbeidsutvalg og representantskap. 

0