Møte i Helgelandsrådet 8. - 9. februar

Helgelandsrådet avholder årets første møte i Mosjøen 8. - 9. februar. 

Sakspapirene finner du her.

0