Møte i Helgelandsrådet 4. februar blir digitalt

På grunn av koronasituasjonen har vi valgt å gjennomføre møtet i Helgelandsrådet 4. februar digitalt. 

Møtet skulle opprinnelig gå over to dager (3. - 4. feb) men vi har altså komprimert det til én dag. Teamsinnkalling inkl sakspapirer sendes ut ca. 1 uke før møtet. sakspapirene blir også publisert her

0