Møte i Helgelandsrådet 24. - 25. november

Helgelandsrådet avholder møte i Mosjøen 24. - 25. november. På agendaen står blant annet orienteringer om Helgeland ungdomsråd, Parkforum Helgeland og Visit Helgeland. På fredag er det satt av tid til internt arbeid i rådets utvalg (samferdsel, næring, helse og utdanning/kultur) og politisk verksted.

Innkalling inkl saksfremlegg finner du her.

0