Melding om vedtak - Reetablering av høyere utdanning på Campus Nesna

Helgelandsrådet mener at det er av stor betydning for Helgeland at det fortsatt blir en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon i regionen og har tidligere vært tydelig på dette.

Det er fremsatt et representantforslag «DOK 8-forslag» som ligger til behandling i Stortinget.

 

Mange av kommunene på Helgeland har allerede vedtatt lignende vedtak til støtte for dette representantforslaget. Helgelandsrådet stiller seg også bak og støtter representantforslaget om å reetablere høyere utdanning på Nesna, lydende:

 

1.     Stortinget ber regjeringen i løpet av 2021 starte arbeidet med reetablering av den tidligere høyskolen i Nesna som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon med grunnskole- og barnehagelærerutdanning.

 

2.     Stortinget ber regjeringen utrede hvilke andre permanente studietilbud som kan lokaliseres til Campus Nesna for å ivareta regionalt kompetansebehov innen andre profesjonsutdanninger og fagområder.

 

3.     Stortinget ber regjeringen, som en del av utredningen, legge til rette for at institusjonen på Nesna også kan tilby samlingsbaserte studietilbud lokalisert til andre studiesteder i regionen.

 

4.     Stortinget ber regjeringen, i påvente av reetableringen av høgskoletilbudet på Nesna, pålegge Nord universitet å videreføre undervisning ved Campus Nesna, samt lyse ut studieplasser for studieåret 2021-2022 i Samordnet opptak for 2021.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Helgelandsrådet

 

 

Stig Sørra
Sekretariatsleder

 

Vedlegg: Representantforslag 101 S (2020-2021)

0