Innspill til tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord

Helse Nord har invitert til å komme med innspill til tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord. Tiltakene er innenfor områdene psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabiliterings og private tjenester samt samordning mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Helgelandsrådet oversendte følgende innpill til Helse Nord RHF 6. mai 2024:

0