Innspill til ny ruteplan for FOT-rutekontrakt til Widerøe

Polarsirkelrådet og Helgelandsrådet har sendt innspill til Widerøe på ny ruteplan for FOT-rutekontrakt gjeldende fra 1. april 2024. Rådene er tydelige på at de fremlagte ruteforslagene ikke vil ivareta det behovet regionen har for flytilbud i kommende anbudsperiode.

Les hele innspillsbrevet til Widerøe her

0