Innspill på mindre justeringer i samferdselstilbudet

Notatet inneholder innspill fra Helgelandsrådet, formidlet i forbindelse med regionalt samferdselsmøte med Nordland fylkeskommune 14. oktober 2020. 

 

Helgelandsrådet setter pris på initiativet fra fylkeskommunen til å få organisert regionale samferdselsmøter og håper slike møter blir faste begivenheter i fremtiden.

 

Selv om temaet denne gangen var mindre justeringer med hensyn til rutetider er det viktig sett fra våre lokalsamfunn å komme i dialog med fylkeskommunen slik at begge parter får større innsikt i de utfordringer som vi står ovenfor.

 

Dette dokumentet er et oppsett av de innspill som ble formidlet i møtet den 14. oktober, med noen tillegg, og er satt opp kommunevis. 

 


Innspill fra Alstahaug kommune


Ferjesambandet Søvik – Austbø – Flostad:
Ønsker rutetider som gjaldt frem til mars 2019
Kort begrunnelse:
«Alltid når Boreal trenger en reservebåt tar de B ruta vår. Dette slår særdeles ugunstig ut for Austbø, ettersom det bare er den som anløper oss etter kl. 13:45 Neste rute for oss er da 22:35 fra Søvik. Selv om de av og til går innom med A ruta, får vi et elendig og uforutsigbart rutetilbud.»


Ferjesambandet Tjøtta – Forvik:
Endringene gjeldende fra 1/1 – 21 ønskes velkommen
Kort begrunnelse:
«Endringene medfører at vi på Mindland og Tro mister en seinferge på mandag og onsdag, dette kan vi leve med.»


Forskuddsbetalingen på Autopass ordningen må tilbake til det som var i sommer, kr. 1 200. Fergerutene bør gjennomgås med tanke på dobbelkjøring, og for å utnytte høyere frekvens sør for oss (Horn - Andalsvåg).»

 


Innspill fra Bindal kommune


Tidligere oppstart av supplering på ferjesambandet Holm – Vennesund.
Hvert år kommer suppleringen for seint i gang. Den store trafikkøkningen starter ved langhelger i mai/juni, noe som skaper lange køer og store utfordringer for trafikantene og transportnæringen. Dette har vært et problem i mange år, i tillegg til at trafikken også øker fra år til år.


I år trodde noen at korona kom til å få negativ innflytelse på trafikken, erfaringen viser det motsatte. Mye tyder på at vi får like stor, om ikke større, trafikk neste sommer.


Håper det allerede nå kan ses på muligheter for tidligere oppstart i 2021.

 


Innspill fra Dønna kommune


Ferjerute 18-181 Sandnessjøen-Dønna-Løkta:
Mandag til og med torsdag ønskes det innført en rutetur Sandnessjøen - Dønna - Sandnessjøen kl. 11:00 - 11:25 - 11:55.
Avgang kl. 13:15 fra Sandnessjøen (man-fredag) går Bjørn-Løkta-Bjørn-Sandnessjøen, med ankomst ca. kl. 15.10.
Ny formiddagstur på lørdag; avgang Sandnessjøen kl. 12:05, Dønna kl. 12:30, Sandnessjøen 13:00.


Hvis endringene må byttes i en annen eksisterende rutetur så foreslår vi å bytte med rutetur fra Sandnessjøen 18:15- 18:45-19:10.

 


Innspill fra Herøy kommune


Ferjerute 18-171 Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy:
Det er svært viktig å få på plass en ferge fra Brasøy kl. 07:45, med anløp fra Flostad kl. 08:15. Dette begrunnes med at det er opphopning av trafikk på tidspunktet og et stort behov knyttet til arbeidspendling, blant annet.
Det er viktig at dette ikke berører den siste fergeturen fra Herøy som vi har pr i dag, basert på næringslivets behov.


Hvis noen avganger skal ut av produksjonen for å imøtekomme dette, ber vi om at disse ses på tatt ut midt på dagen, da behovet her er minst.

 


Innspill fra Træna kommune


Træna kommune mottok høring på Helgelandspendelen rett før årsskiftet i 2019 og høring på ferge, Træna lokal og buss i juni i år.


Til den første høringen så ble det etterspurt fergerutene, da det kan vær vanskelig å uttale seg om det ene uten å få se det andre. Etter en tid så fikk vi en såkalt «kladd» på fergerutene. Her var det satt opp 3 avganger fra Træna på hverdagene. Det var da litt enklere å si «ja» til rutene på


Helgelandspendelen når vi så for oss 3 fergeavganger imot 2 som var utgangspunktet. Når da kommunen får høringen på fergen så er den tredje avgangen fjernet.


Kommunen påpekte det tidlig at det var vanskelig å vurdere noe uten å se alle rutene i sammenheng. På bakgrunn av dette så fikk vi den såkalte «kladden».


Hvis vi tar utgangspunkt i det som er forelagt kommunen nå, så får vi 3 forskjellige oppsett i løpet av året. Et som gjelder fra:
- Skulderrute 1. april til 18 juni.
- Sommerrute fra 19 juni – til 16 august
- Skulderrute fra 17 aug. til 31. okt. 20
- Vinterrute fra 1 nov til 31. mars


Nå har jo fylket bed oss tegne rutene slik vi ønsker å ha dem. I utgangspunktet ønsker vi å ha skulderruten fra 16. aug til 18. juni. Men det har vært en stor fordel å ha en lik rute hele året. Skulderruten er det som er tilnærmet likt det vi har som utgangspunkt (før endringene). Men vi har ikke blitt ferdig med denne jobben ennå. Har fått en frist til i begynnelsen av desember.


I Træna kommune så har vi 3 ruter:
- MS Sanna - Træna lokal som trafikkerer mellom øyene i kommunen. I hovedsak Selvær og Træna (Husøy).
- MF Husøy som trafikkerer mellom Træna og Stokkvågen – har anløp av Selvær på noen av turene.
- MS Helgeland – Helgelandspendelen som trafikkerer mellom Selvær – Træna og Sandnessjøen.


Utfordringer


Rute 18-195 Træna lokal
Ruten er brukt som pendlerrute mellom Selvær og Husøy. Da vi ikke har skoleelever i Selvær lengre så falt en del turer bort. I den forslåtte vinterruten fra fylket så vil det være en avgang fra Træna til Selvær kl. 17:45. Bor man da i Selvær og jobber på Husøy (Træna) så må man dra fra Selvær kl. 07:25 og er hjemme igjen kl 18:05. Her må vi få inn en tidligere avgang fra Træna. På Skulder- og sommerruten så er det en avgang kl 16:10 fra Træna som er mer pendlervennlig.


Det er satt opp 2 formiddagsturer t/r Selvær på vinteren, og skal man til lege osv så må dette da gjøres på disse dagene. På skulder- og sommerruten er det satt opp tur hver dag.

Lørdag må Selværingene reise fra Selvær kl. 09:25 – men får ikke retur før kl. 17:45. Dette gjelder hele året.


Dagens operatør på lokalruta i Træna, har et reservefartøy som ikke har forsvarlige tilrettelegginger i henhold til krav om universell utforming. Fartøyet er lite, uten heis, noe som er utfordrende for de med rullestol, rullator eller bare er dårlig til bens.


Rute 18-191 Helgelandspendelen (Træna – Stokkvågen – Sandnessjøen)
Træna vil etter foreslått rute ha en avgang fra Stokkvågen kl. 07:30 ankomst Træna ca kl. 10:00 (varier litt fra dag til dag ettersom fergen er innom Onøy enkelte dager) Returen til Stokkvågen er kl 17:45. Gjelder kun vinterruten.


Når fersk hvitfisk skal sendes fra Træna så vil det med den foreslåtte ruten kom alt for sent til Trondheim for omlasting. Fisken kommer 1 døgn for sent ut på markedet.


All varetransport på bil (Tonnesbilan, Nesnaterminalen, søppelbil mm) vil få en tur på over 12 timer. Dette fører til at transportøren må stille med 2 sjåfører for å overholde hviletiden. I dag får vi varetransport 2 dager i uken. Signalene fra Tonnesbilan og Nesnaterminalen er at dem kanskje kommer utover 1 gang i uken. Frakten blir mye dyrere osv.


Skal man fra fastlandet til Selvær med ferge så er kun avgangen 07:30 som man kan bruke. Fergen på kveld går ikke til Selvær.


Det er satt av 15 min liggetid i Selvær tirsdag og torsdag. Skal det varetransport til Selvær så må alt plasseres på fergeleiet og så er det opp til den enkelte å møte opp å ta hånd om varene. Spesielt et problem for Selvær handel.


Ingen avganger med fergen på søndagene.


På vinteren er det foreslått at Helgelandspendelen skal ligge i Lovund og da er fergen eneste mulighet fra Træna på morgen og denne ligger på Husøy. Så om man bor i Selvær så er det med Træna lokal fra Selvær kl. 04:30. Skal man til Bodø så blir man å bruke 18 timer da man ikke er tilbake i Selvær før kl. 22:40.


Kan løses ved at Helgelandspendelen starter som i dag i Selvær hele året– det er foreslått at denne skal ligge på Husøy på skulder og sommer.


Fergen går ikke til Selvær på lørdagene.


På vinteren er det av og til at Trænfjorden blir «stengt» pga dårlig vær og bølgehøyde over 4 meter. I dag har vi back-up med fergen som går fra Stokkvågen 15 minutter senere enn Helgelandspendelen. I det framtidige forslaget så er denne muligheten fortsatt til stede, men da må man vente til kl. 20:15 på Stokkvågen, altså 3 timer. Dette kan føre til at en tur til Sandnessjøen tar ca 18 timer t/r. For øvrig så vil en tur t/r Bodø også ta 18 timer og dette er uavhengig av været.


På sommeren så mister vi også dagturene fra Sandnessjøen. Denne turen blir erstattet med Mykenruten. Vi har da ingen mulighet å reise til Sandnessjøen for en sykehustime og i retur kl. 10:40. Dette har vi resten av året.

 

I skulderruten så går fergen fra Træna kl. 15:15 og ankommer Stokkvågen kl 17:30. Det går en buss fra Stokkvågen til Mo kl. 17:15 – på spørsmål til fylket om det var mulig at denne bussen kunne vente til fergen ankom var svaret at det er ikke ønskelig at busspassasjeren skal sitte i bussen å vente i 15 min. Neste buss til Mo går kl. 20:15 tydeligvis så er det ønskelig at Trænværingene skal vente i 3 timer.


Oppsummering - Træna
Dette er i korte trekk våre utfordringer når det gjelder samferdsel. Det vi ønsker er å beholde rutene lik skulderruten hele året. Dette er rutene som er tilnærmet lik dagens ruter. I tillegg er det et ønske at knutepunktet endres fra Stokkvågen til Onøy. Vi vil med dette få kortere tur inn og ut for å korrespondere med NEX’en.


Nå er ikke dagens ruter et glansbilde heller, men det fungerer. Det er et sterkt ønske fra oss når Trænfjorden er «stengt» at vi kunne ha hatt korrespondanse med buss når fergen kommer til Stokkvågen. I dag har vi som en reserveløsning at fergen går kl. 06:15 dvs 30 minutter tidligere enn hva ruteplanen sier, man har da mulighet å rekke en buss til Mo i Rana og Nesna. Men skal du til Sandnessjøen er det ikke noen forbindelse mellom Levang og Sandnessjøen. Dette kan resulter i at flere som har time på sykehus osv drar til Mo i Rana for å vær sikker på å kom fram. Som tidligere nevnt så får vi lag vår egen «drømmetabell» men hvor mye vi får igjennom er ikke godt å si.


I korte trekk er kravene fra Træna:
- Helgelandspendelen skal starte og ende opp i Selvær primært, går ikke dette så må start og ende være Husøy.
- MF Husøy må opprettholde rutene som dem er i dag – dette er et minimum.
- 3 ferger i Lurøy/Træna bassenget også i framtiden.
- Lokalruten må korresponder med ferge og hurtigbåt (om dem ikke går til Selvær). Flere formiddagsavganger også i helgene. Gjerne på behov.
- Busskorrespondanse på Stokkvågen til alle anløp. På morgen også til Sandnessjøen.
- Lengre liggetid i Selvær for varetransport.
- Ferge også på søndagene.
- Knutepunktet flyttes til Onøy
- Like ruter hele året.
- 3 ferger i Lurøy og Træna bassenget og ikke 2 som fylkestinget har vedtatt. Dette tror jeg fylket nå har innsett at blir vanskelig å få gjennomført.

 


Innspill fra Vefsn kommune


God tilgang til kollektive reisemidler er et sentralt virkemiddel for by- og samfunnsutvikling. Det sikrer mobilitet for de som ikke ønsker eller kan kjøre egen bil, gir nye muligheter for stedsutvikling og bringer mennesker sammen. Vefsn kommune imøteser fylkeskommunens initiativ til møte, og ser frem til å kunne ha en konstruktiv diskusjon om fremtidens kollektivløsninger på Helgeland.


Vefsn kommune har ingen merknader for mindre endringer på rutetidspunkter. Disse har nylig blitt justert i samråd mellom fylkeskommunen og Boreal. Kommunen ønsker imidlertid at det skal være åpning for å justere rutetidspunkter hvis nye behov melder seg i fremtiden.


Vi har følgende andre merknader og ønsker:
- Det skal være så lett som mulig å ta buss. I Mosjøen oppleves det vanskelig for mange å sette seg inn i rutestrukturen og –tidspunkt. Nettbaserte løsninger er ikke praktiske for alle befolkningsgrupper. Alle busstopp må merkes med skilt for busstopp, geografisk navn på busstopp (ikke Åsbyen, Stopp 36) og rutetabell for det aktuelle busstoppet og ruten.
- Buss: Mosjøen-Olderskog – Linje 18-262: Det mangler en avgang fra Mosjøen sentrum kl. 15:55 for å betjene arbeidstakere på strekningen bosatt på Olderskog.
- Ferge: 18-211 Mosjøen - Hundåla – Dagsvik: Det bør være 3 avganger på søndag ettermiddag/kveld i perioden 1. juni til 1. november fra Hundåla til Mosjøen ettersom Dagsvik tas ut som anløpssted.


Vefsn kommune vil ikke komme med forslag til kutt i bussruter med mindre denne blir garantert kompensert med økt produksjon på andre ruter i kommunen.

 


Innspill fra Vega kommune


Ferjesamband Igerøy (Vega) – Tjøtta:
- Ønsker fast supplering på sommeren mellom Igerøy og Tjøtta med en bilferge som tar 50pbe.
- 5 avganger pr. dag i tidsrommet 01.06.-31.08
- Ønsker også daglige avganger mellom Igerøy - Tjøtta hele i perioden 01.01-31.05 og 01.09-31.12.
- Vinterruta løses med det fergemateriellet vi har i dag, men får færre turer mellom Igerøy-Horn.

 


Innspill fra Vevelstad kommune


Ferjesamband Tjøtta – Forvik:
Justering av fergetider slik at hovedfergen kommer inn FØR direktefergen.

Dette for å sikre at;
- Reisende fra mellomstedene med 15.25-fergen fra Tjøtta har mulighet til å reise videre med buss fra Forvik. Dette går ikke med dagens fergetider da bussen kjører noen få minutter før fergen legger til kai i Forvik.
- Reisende fra mellomstedene rekker ferge fra Andalsvågen til Horn. Med dagens fergetider får reisende nordfra/mellomstedene veldig lang ventetid i Andalsvågen fordi fergen går noen minutter før en kommer frem.
- Reisende nordfra/mellomstedene har mulighet til å ta buss videre fra Horn inn til Brønnøysund. Det går ikke med dagens fergetider da bussen kun venter på gående som reiser med direktefergen, og har følgelig kjørt før reisende når frem til Horn.

 


Oppsummering


Som det kommer frem av innspillene fra våre kommuner er det mange hensyn å ta. For våre kommuner er det viktig å bli involvert tidlig i prosessen hvis det planlegges med endringer. Samferdsel med buss, ferj og hurtigbåt er for mange en viktig del av hverdagen og både enkeltpersoner og samfunn har organisert sin hverdag på bakgrunn av gjeldene ruteopplegg. Selv mindre endring på enkeltstrekninger vil kunne bety en stor omlegging av daglige rutiner for mange.


Helgelandsrådet setter pris på å bli invitert og involvert i slike prosesser, og ser frem til det videre samarbeid med fylkeskommunen. Også etableringen av regionvekstavtalen vil kunne bli et viktig redskap i det videre samarbeidet mellom fylkesrådet/-kommune.


Helgelandsrådet ser frem til videre samarbeid.

0