Innkalling til møte i representantskapet 22. september

Det kalles inn til ordinært møte i representantskapet for Helgeland interkommunalt politisk råd 22. september i Brønnøysund. 

0